phone72 gul  Tlf: 23 05 87 10

Arbeidsforberedende trening - AFT

"FunkWeb er det beste stedet jeg kunne havna! Å få komme dit og få lov til å jobbe med og utvikle mine interessefelt var avgjørende for der jeg er nå. Jeg er supertakknemlig for at FunkWeb eksisterer og kjempeglad for at det fantes en mulighet for meg å få utfolda meg." - Deltaker på FunkWeb

Arbeidsforberedende trening er for deg som har behov for å avklare din arbeidsevne og som trenger bistand til å finne en jobb.

Målet med arbeidspraksis hos FunkWeb

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tiltak hvor hovedmålet er ordinært arbeid. På vei mot dette målet jobber FunkWeb og deltaker sammen for å gjennomføre avklarende og arbeidsforberedende aktiviteter før videre utprøving og/eller arbeidstrening i ordinært arbeidsliv. Deltaker vil kunne ha behov for en kombinasjon av aktiviteter. Utdanning kan være et delmål for noen kandidater.

Hva består en AFT-hverdag av?

I FunkWeb legger vi til rette for at du skal få oppgaver og erfaring som avklarer hva du kan jobbe med og som sørger for å bygge kompetanse som det er behov for i arbeidslivet.

Vi er fleksible og opptatt av at arbeidsoppgavene skal tilpasses deg og din kompetanse. Vi sørger for en balanse mellom oppgaver du mestrer, samtidig som du får muligheten til å få oppgaver som du kan strekke deg mot og dermed utvikle din kompetanse. Vi legger stor vekt på å følge en ordinær bedrifts praksis og legger til rette for at deltakerne deltar på samme vilkår som vanlige arbeidstakere. Der det er mulig, er deltakeren en del av FunkWebs produksjon og får dermed muligheten til å jobbe med prosjekter for våre kunder. 

I løpet av tiltaksperioden vil du også få kartlagt din kompetanse og arbeidsevne gjennom arbeidstrening og opplæring. Du vil delta i karriereveiledning og og du kan få bistand til å finne egnet arbeid/praksisplass. Om nødvendig, hjelper vi til i forhandlinger med arbeidsgiver om eventuelt lønnstilskudd og betingelser.

Arbeidsområder i Arbeidsforberedende trening

Mange vil ha behov for å starte tiltaksperioden i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø. Vi FunkWeb har spesiell kompetanse på arbeidsrettet opplæring og utprøving innen fagfeltet IT:

  • Nettbutikk: Vi utvikler og vedlikeholder en nettbutikk med oppgaver innen produktfotografering, programmering, webutvikling, bildebehandling, tekstproduksjon, pakking og enkle oppgaver innen lager. Kundekommunikasjon og markedsføring på nett (søkemotoroptimalisering)

  • Nettpublisering: oppdatering av nettsider, primært i publiseringsløsningen Joomla

  • Oppgaver og støtte til selvstudie i programmering fra begynnernivå til ekspertnivå, samt innen grunnleggende nettverksdrift og support

  • Som hovedregel skal alle som jobber i FunkWeb ta del i den daglige driften med forefallende oppgaver som en del av arbeidshverdagen

  • I FunkWeb har vi kompetanse og erfaring i veiledning i valg av utdanning og kurs innen IT, og vi har bred kjennskap til arbeidsmarkedet innen alle IT-bransjer

Varighet

Arbeidsforberedende trening kan vare i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Deltakere som gjennomfører opplæring med sikte på formell kompetanse, kan få forlenget varigheten med ytterligere ett år.  Varigheten på tiltaket skal tilpasses den enkeltes individuelle behov.

Hvem kan delta?

Tiltakene er beregnet på deg som har havnet utenfor arbeidslivet, eller har vanskelig for å beholde jobb på grunn av nedsatt arbeidskapasitet eller sykdom og derfor trenger tett oppfølging for å komme i og beholde en jobb.

Hvordan søke seg til oss?

Alle innsøkninger går via NAV. Ta kontakt med en karriereveileder eller ditt lokale NAV kontor for å finne ut av om du kan søke på våre tiltak.

Stempel på ark
Equass
Equass logo

FunkWeb er sertifisert i SEQF. Dette betyr at vi tilfredsstiller alle de internasjonale og nasjonale krav som stilles til oss som leverandør av velferdstjenester opp mot offentlig sektor.

Sykler Oslo
"Suksess for alle"-dag - copy
Image is not available

"Suksess for alle"-dag

Sett av én dag til å gi flere sjansen i arbeidslivet!

 

 


 

Offentlig transport

Buss 31, 302, 301, 33, 363, 321 til Rosenhoff.
Trikk 17 til Rosenhoff

Besøk oss

Trondheimsveien 184
0570 Oslo

Kontakt oss

Tlf: 23 05 87 10
Send oss en e-post

Åpningstider

Mandag - fredag
kl 08.00-16.00