phone72 gul  Tlf: 23 05 87 10

Vi er EQUASS-sertifiserte

FunkWeb er sertifisert i EQUASS. Dette betyr at vi tilfredsstiller alle de internasjonale og nasjonale krav som stilles til oss som leverandør av velferdstjenester opp mot offentlig sektor. 

Vi fikk vår første sertifisering i 2011 og ble resertifisert i oktober 2015. Revisor Jarl Pettersen uttalte blant annet dette om FunkWeb:

"Hovedinntrykket etter revisjonen hos FunkWeb, er at dette er en svært god attføringsbedrift som tilfredsstiller EQUASS-kriteriene på en meget god måte. Totalt sett fremstår bedriftens dokumentasjon og arbeid med kvalitetssikring som meget systematisk og god. Bedriften har god ledelse og dyktige og dedikerte ansatte. Brukere og samarbeidspartnere er meget godt fornøyd med tjenestetilbudet og resultatene i bedriften. Samarbeidspartnerne understreket også inntrykket av en bedrift med som vektlegger kvalitet og utvikling. Dette var også det inntrykket jeg fikk fra første stund i revisjonen. Bedriftens lokaler bærer også tydelig preg av en bedrift som har fokus på kvalitet, sikkerhet og systematikk. Bedriften driver planmessig kompetanseutvikling for sine ansatte, har fokus på brukerne og deres individuelle deltagelse og behov, samt et planmessig og strukturert arbeid med kontinuerlig forbedring."

 

Om EQUASS

EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester gjennom ekstern revisjon og sertifisering. Dette gir FunkWeb anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

EQUASS Assurance legger til grunn at sertifiserte leverandører av velferdstjenester skal drive virksomheten i tråd med 10 overordnede prinsipper. Det stilles 50 overordnede krav til virksomheter som ønsker å sertifisere seg. EQUASS Norge AS gjennomfører videre en revisjon av bedriften hvor en sjekkliste på 100 punkter (100 ja/nei spørsmål) skal avklare om virksomheten drives i tråd med de overordnede kravene eller ikke. Dersom virksomheten innfrir alle krav vil den bli sertifisert, og mottar et sertifikat som bekrefter dette.

EQUASS Assurance kan sees på som et grunnleggende nivå for kvalitetssikring av innhold og levering av velferdstjenester. En organisasjon som innfrir kravene i EQUASS Assurance er sertifisert for en periode på 2 år. Etter denne perioden må sertifiseringen fornyes. Dette skjer på samme måte som ved første gangs sertifisering.


Les mer om EQUASS.

 

 


 

Offentlig transport

Buss 31, 302, 301, 33, 363, 321 til Rosenhoff.
Trikk 17 til Rosenhoff

Besøk oss

Trondheimsveien 184
0570 Oslo

Kontakt oss

Tlf: 23 05 87 10
Send oss en e-post

Åpningstider

Mandag - fredag
kl 08.00-16.00