phone72 gul  Tlf: 23 05 87 10

Empowerment

Empowerment tar utgangspunkt i at ethvert menneske er i stand til å selv definere sine egne utfordringer og finne sine egne løsninger på disse. Vi som veiledere har en viktig rolle i å bistå med dette. I samarbeid med den vi veileder kan vi støtte de prosessene og målene som personen mener er viktige for å ha innflytelse og medbestemmelse i sitt eget liv. 

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som jobber med mennesker, som veileder, coach e.l.. og ønsker større trygghet og bevissthet om hva empowerment er og hvordan det kan brukes i din arbeidshverdag.

Hva består kurset av?

Kurset består av en teoretisk og en praktisk del. Kursleder vil ta frem eksempler og dilemmaer med empowerment som du kan møte som veileder eller coach når du jobber med mennesker i omstilling, enten målet er jobb eller deltakelse i andre aktiviteter.

Kurset har en praktisk tilnærming, og du vil jobbe med utfordringer du selv møter i din hverdag. Før kurset gjennomfører vi en spørreundersøkelse som danner grunnlaget for innholdet i de praktiske oppgavene. Du vil få eksempler på hva andre gjør for å sikre empowerment, samt utarbeide dine egne planer for hva du skal jobbe med etter kurset. Kurset gir også en innføring i kravene i Equass, og du vil jobbe med å besvare disse kravene.

Etter kurset skal du:

  • kjenne til historien bak empowerment
  • ha forståelse for empowerment som teori og metode
  • kjenne til "undertrykkelsespsykologi" og forstå hvordan individ og omgivelser gjensidig påvirker hverandre
  • ha kjennskap til empowerment på individnivå, på gruppenivå og på samfunnsnivå
  • ha forståelse for hvordan samarbeid mellom veileder og deltaker skaper Empowerment
  • kjenne til etiske prinsipper
  • ha ferdigheter du trenger i en empowerment-tilnærming
  • Vite hvordan du sikrer at du tilfredsstiller kravene i Equass.

Praktisk informasjon

Varighet: 1 dag, fra kl. 09.00 - 15.00

Kurset holdes i FunkWebs lokaler i Trondheimsveien 184, Oslo. Kurset kan også holdes hos din bedrift.

 

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale!

 

 

 


 

Offentlig transport

Buss 31, 302, 301, 33, 363, 321 til Rosenhoff.
Trikk 17 til Rosenhoff

Besøk oss

Trondheimsveien 184
0570 Oslo

Kontakt oss

Tlf: 23 05 87 10
Send oss en e-post

Åpningstider

Mandag - fredag
kl 08.00-16.00